Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

                  Harmonogram spotkań z rodzicami
                     w roku szkolnym 2022/2023

14 - 15 września 2022

Zebranie informacyjne – zapoznanie z dokumentami Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego.

23 - 24 listopada 2022

Zebranie śródokresowe – informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu uczniów.

25 - 26 stycznia 2023

Podsumowanie I okresu – zebranie z wychowawcą.

26 - 27 kwietnia 2023

Zebranie śródokresowe – zachowanie, oceny cząstkowe spotkanie z wychowawcą. Spotkanie z rodzicami klasy ósmej w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

 

 


W każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00
odbywają się indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

27.10.2022

23.02.2023

30.03.2023

25.05.2023