Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

 

RADA RODZICÓW 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13

 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


      1. Agnieszka Stasiak         -  przewodnicząca

      2. Ewa Patryas   -  zastępca


      3. Beata Drożdżyńska          -  skarbnik